ZARZĄD

Prezes Zbyszek Paciorkowski

arek


Za-ca prezesa        Arkadiusz  Zygmanowski
                                                Skarbnik Magda Paciorkowska
   


Gospodarz Koła Ryszard Jazgar
Sekretarz Sławomir Szymański