HISTORIA KOŁA


Początki działalności na początku lat pięćdziesiątych były bardzo skromne.Miłośnicy wędkowania w1958r.nie byli zbyt liczną grupą,tak że tworzyli sekcje wędkarską skupiającą w swoim gronie około 20 wędkarzy .Sekcja wchodziła w skład koła "STOMIL".
Ozywiona działalność sekcji powodowała wzrost liczby członków zainteresowanych zorganizowanym wędkarstwem, więc już w 1965r. sekcja liczyła 50 członków.Można było więc utwożyć w "P.Z.K.S AMINO"samodzielne i samofinansujące się Koło Polskiego Związku Wędkarskiego.Przyjęto wówczs nazwę "Koncentraty" pod którą to nazwą istnieje do dzisiaj.
.......cdn........